No133肉丝丝足写真套图31P丝袜模特Legku丝袜

No133肉丝丝足写真套图31P丝袜模特Legku丝袜

曾服克伐在前,后乃停滞不化者,忌消导。若发时胸前或满,或呕,或热,或嘈,或痛,或恶心,此痰饮内伏,故呕吐也,宜以二陈导痰汤。

猪皮一斤去毛去肉水煎去渣加白粉白蜜少许煎服。伤寒四五日,脉沉而喘满。

 公余稍暇,怡息其家,见架头有《伤寒大白》、《女科切要》,词句分明,治法中病,果然大白也,切要也。故治伤寒,一见浮数,此是表有邪热,当照三阳发表治之。

如若肿毒顽疮收口,先用此药掺疮口,再用白膏药贴之,肌生收口(方见肿毒门)。雪按:并病是一邪转移传变,与合病之由蕴伏自发者,大不相同,浅田乃谓合病与并病虽有缓急之别,于其治法,则无有异焉,大谬甚矣。

 肾俞二穴在第十四椎骨下两旁肺风喘促满胸堂,偃卧燥异常,口鼻之间须要白,寻衣肺坏色忧黄。然用之而不作效,抑且腹痛走上走下,或脐间隐痛,腰膂疼酸,骨节软弱,面色黧悴,尺脉虚弱,病安在哉?

脱肛一证,气聚不散也,里急而不得出,外胀而不得入,先以枳壳散作剂,又以枳壳烧灰存性,细末掺敷,或津唾调敷,气散则肿消矣。神砂一粒丹疗气郁而为心疼,神圣代针散治血积而作疝气。

Leave a Reply